Webinar om Covid-19 & Sekundärprevention efter hjärtinfarkt

Covid-19 pandemin påverkar samhället på alla nivåer, inte minst sjukvården som tvingats ställa om den ordinarie verksamheten.
 
Ni kommer få ta del aven vetenskaplig uppdatering om Covid-19 och aktuell läkemedelsbehandling, riskfaktorer vid Covid-19 och hjärtkärl-sjukdom samt nya sätt att arbeta inom sekundärprevention efter hjärtinfarkt.

Föreläsare 

Magnus Gisslen, Professor och Överläkare Infektion SU/Östra sjukhuset, Göteborg.
Annica Ravn-Fischer, Docent och Överläkare Kardiologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
 
 
Informationen på denna webbsida riktar sig enbart till sjukvårdspersonal. Registrera dig här.
Amgen vill fortsätta dela viktig information med dig i framtiden via e-mail: