Välkommen till webbföreläsningen:
Hur förebygger vi osteoporosrelaterade frakturer i Skåne, nu och i framtiden?
-Vad innebär Personcentrerade Sammanhållna Vårdförlopp (PSV)?
Registrera dig för att delta på webbföreläsningen.


 
Föreläsare:
 
Professor ortopedi Kristina Åkesson; Ortoped Anders Olofsson; Geriatriker Linnea Malmgren; Endokrinolog Karin Olsson; Distriktsläkare Christian Anker-Hansen
 
Tid:
 
16 mars kl 12:00 – 12:55 (föreläsningen startar kl 12:05)
 
Kostnader: Webbföreläsningen är kostnadsfri. I enlighet med LER så står Amgen ej för lunchkostnad i
samband med webbföreläsningen. Amgen bekostar föreläsararvode inom ramen för utbildningen.

 
Amgen Sverige skickar påminnelser och webblänken samt annan relevant information om detta webinar via e-post.

Amgen kan komma att behandla dina personuppgifter utanför EU. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke eller begära rättigheter, detaljer hittas i vår personuppgiftspolicy.

Amgen vill fortsätta dela viktig information med dig i framtiden via e-mail:

SE-PRO-1220-00003 dec 2020


Last review: 2020
Amgen AB
Gustav III:s Boulevard 54
169 27 Solna, Sweden
www.amgen.se