Bestill materiell:

Her kan helsepersonell bestille eller laste ned ulike veiledere og materiell fra Amgen Norge innen hematologi og onkologi. Ønsker du å få informasjon når nytt opplæringsmateriell eller særtrykk er tilgjengelig, kan du krysse av for «Hold deg oppdatert».

Myelomatose KYPROLIS® (Karfilzomib)
Bestilling
Oppgi antall:
thumbnail Den lille myelomatoseboka
thumbnail Den lille treningsveilederen
thumbnail Informasjonsmateriell om behandling med KRd
thumbnail Alex og verdens tøffeste bestefar
thumbnail Behandling med Kyprolis
thumbnail Kyprolis
thumbnail Særtrykk «MRD gir en mer treffsikker prognose»
thumbnail Særtrykk «Tidligere diagnose og behandling»
thumbnail Særtrykk «Flere eldre får HMAS»
ITP (Immunmediert trombocytopeni) Nplate® (romiplostim)
thumbnail Opplæringsmateriell for pasient og forskriver
thumbnail Demonstrasjon KIT
Kolorektal kreft - EGFR-hemmerbehandling VECTIBIX® (panitumumab)
thumbnail Hudbivirkninger ved EGFR-hemmerbehandling.
thumbnail Forebyggende tiltak

HOLD DEG OPPDATERT :

Vi gjør oppmerksom på at vi trenger din tillatelse for å kunne informere via e-post fremover: