Amgen Logo
Tack för att du är intresserad av NYFIKEN PÅ?
Vårens nyhet: programserie med intressanta intervjuer och diskussioner om allmänna ämnen inom hematologi.
Registrera dig nedan så du får ta del av första avsnitten i den här serien.
PUMPBEHANDLING I HEMMET – POLIKLINISERING AV AVANCERADE BEHANDLINGAR
– erfarenhet av karfilzomib
Cecilie Blimark Hveding: Överläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Cecilia Dahl-Hammarstedt: Kontaktsjuksköterska på Sahlgrenska Universitetssjukhuset
19 MAJ
Välj att delta:
Obligatorisk
AL- AMYLOIDOS | EN DISKUSSION MOT BAKGRUND AV NYA BEHANDLINGSRIKTLINJER
Ulf-Henrik Mellqvist: Docent, överläkare, medicinkliniken på Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås
30 JUNI
Obligatorisk
Obligatorisk
Vänligen ange giltigt Namn Obligatorisk
Vänligen ange giltigt E-post Obligatorisk
Vänligen ange giltigt Klinik och sjukhus Obligatorisk
Vänligen ange giltigt Specialitet Obligatorisk
Vänligen ange giltigt Ort Obligatorisk
Obligatorisk
Obligatorisk
Obligatorisk
Amgen vill fortsätta dela viktig information med dig i framtiden via e-mail: