Välkommen till webbföreläsningen:
Föreläsning om nya behandlingsrekommendationer från Läkemedelsverket och personcentrerade sammanhållna vårdförlopp (PSV) inom osteoporos


Registrera dig för att  delta på en webbföreläsning där vi går igenom nya behandlingsrekommendationer från Läkemedelsverket och personcentrerade sammanhållna vårdförlopp inom osteoporos.

 
Föreläsare
    Överläkare Margareta Berglund Ryden, Ortoped och ansvarig  för osteoporosmottagningen, Sundsvalls sjukhus
 
Tid: 2 december 2020 kl 12:00-13:00
 
Kostnader: Webbföreläsningen är kostnadsfri. I enlighet med LER så står Amgen ej för lunchkostnad i samband med webbföreläsningen. Amgen bekostar föreläsararvode inom ramen för utbildningen

 
¤ Amgen Sverige skickar påminnelser och webblänken samt annan relevant information om detta webinar via e-post

Amgen kan komma att behandla dina personuppgifter utanför EU. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke eller begära rättigheter, detaljer hittas I vår personuppgiftspolicy.

Amgen vill fortsätta dela viktig information med dig i framtiden via e-mail: