Registrera dig till osteoporosföreläsning om utredning och behandling

den 17 september klockan 12.00-13.00

Välkommen att delta på en WEBB-föreläsning där ni får möjlighet att lära er mer om osteoporos som sjukdom- vilka riskfaktorer som finns samt hur man utreder och behandlar denna patientgrupp.

*Amgen Sverige skickar bekräftelse och påminnelser, samt annan relevant information om detta webinar via e-post.


Amgen vill fortsätta dela viktig information med dig i framtiden via e-mail.

Samtycke till e-postkommunikation

Amgen önskar bjuda in dig till att delta i utbildningsprogram och andra evenemang samt hålla dig uppdaterad om Amgens aktiviteter och produkter som är relevanta för dig genom e-post. Av den anledningen ber vi dig att ge oss ditt samtycke genom att ange din e-postadress.
Du kan när som helst avbryta kommunikationen genom att använda den dedikerade “avregistrerings”- länken i all kommunikation du får från Amgen eller genom att kontakta privacyoffice@amgen.com.
Se https://www.amgen.se/privacy-terms/ där du kan hitta mer information om hur Amgen behandlar dina uppgifter och dina rättigheter.
Amgen är ett multinationellt företag med huvudkontor i USA. Amgen har datacenter världen över, inklusive i EU och i USA. Amgen kan komma att behandla dina personuppgifter i globala databaser som auktoriserad personal från Amgen världen över har tillgång till. Amgen kommer att behandla dina personuppgifter så länge som din relation med Amgen pågår eller så länge som krävs enligt lag (t.ex. skattelagstiftning). Personuppgifterna kan komma att användas av bolag inom Amgen-koncernen inom och utom EU och kan även komma att överföras till utomstående tjänsteleverantörer (CRM-system, e-postleverantörer, leverantörer av distanskommunikationstjänster, call centers, datahanteringssystem och tjänsteleverantörer, konsulter som hanterar kontaktdatabaser och genomför e-postkampanjer).
Överföringar utanför EU, inklusive USA, genomförs i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.
Överföringar av personuppgifter inom Amgenkoncernen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning och våra Bindande Företagsregler (BCR).
Vänligen besök http://www.amgen.com/bcr/ för mer information om BCR och om din möjlighet att anmäla behandling av dina personuppgifter i strid med BCR. Oavsett var någonstans dina personuppgifter samlas in och behandlas, kommer Amgen att säkerställa att såväl Amgen som utomstående parter som behandlar personuppgifter enligt Amgens instruktioner samt vidtar tillräckliga administrativa, tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder för att säkerställa skyddet för personuppgifter.
För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter och om din rätt att få tillgång till dina personuppgifter och att rätta felaktiga personuppgifter om dig samt din rätt till dataportabilitet, se vår personuppgiftspolicy som finns tillgänglig via denna länk: ww.amgen.se/hcpprivacy eller kontakta vår dataskyddavdelning på privacyoffice@amgen.com. Du kan även skicka in ett eventuellt klagomål antingen genom att kontakta vår dataskyddsavdelning eller genom att kontakta www.datainspektionen.se Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att följa instruktionerna som finns i varje elektroniskt meddelande som vi skickar till dig.