Välkommen till webbföreläsningen:
Personcentrerat och Sammanhållet Vårdförlopp (PSV) – Osteoporosfrakturen från slutenvård till primärvård  

Registrera dig för att delta på webbföreläsningen.


 
Föreläsare:
 
Professor Kristina Åkesson; Ortoped Anders Olofsson; Geriatriker Linnea Malmgren; Endokrinolog Karin Olsson; Distriktsläkare Christian Anker-Hansen
 
Tid:
 
18 maj kl 12:00 – 13:00
(föreläsningen startar kl 12:05)
 
Kostnader: Webbföreläsningen är kostnadsfri. I enlighet med LER så står Amgen ej för lunchkostnad i samband med webbföreläsningen. Amgen bekostar föreläsararvode inom ramen för utbildningen.

 
Amgen Sverige skickar påminnelser och webblänken samt annan relevant information om detta webinar via e-post


Amgen kan komma att behandla dina personuppgifter utanför EU. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke eller begära rättigheter, detaljer hittas i vår personuppgiftspolicy.

Amgen vill fortsätta dela viktig information med dig i framtiden via e-mail:

SE-PRO-0421-00002 April 2021


Last review: 2020
Amgen AB
Gustav III:s Boulevard 54
169 27 Solna, Sweden
www.amgen.se